Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Svjetska ekonomija i globalizacija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

1 Uvod 1
1.1 Svjetska ekonomija 1
2 Medjunarodni ekonomski odnosi 2
2.1 Pojam I karakteristike medjunarodne razmjene 2
2.2 Uključenost nacionalnih ekonomija u medjunarodnoj razmjeni 3
2.3 Trgovinska ograničenja 4
3 Spoljnotrgovinska politika 4
3.1 Instrumenti spoljnotrgovinske politike 5
4 Bilans medjunarodnih plaćanja 7
5 Devizna politika i devizni kurs 9
5.1 Devizni sistem 9
5.2 Devizna politika 10
6 Globalizacija: Stvaranje globalne ekonomije 11
6.1 Što (od)nosi globalizacija 13
6.2 Faze globalizacije 13
6.3 Ciljevi globalizacije i nova globalna politika 14
7 Globalna ekonomska kriza 15
7.1 Izbijanje globalne ekonomske krize 16
7.2 Uzroci globalne ekonomske krize 16
7.3 Uticaji globalne ekonomske krize 18
Literatura 19


Svjetska ekonomija

Ekonomija (dolazi od grčke riječi Oikonomia; oikos - kuća, nomos - zakon) je naučna disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge i raspodijelila ih među ljudima.
U osnovi gore navedene definicije su dvije ključne zamisli u ekonomiji.

Prvo: Sva su dobra oskudna. Ne postoji način da neka zemlja može proizvoditi beskonačne količine dobara. Iz toga proizlazi da bez obzira na to koliko ekonomija neke zemlje bila razvijena ona ne proizvodi dovoljno da bi mogla zadovoljiti čak i mali broj želja svih svojih stanovnika.
Pošto su želje neograničene, a dobra ograničena ekonomija mora pronaći način da dobra proizvodi na najefikasniji mogući način. Efikasnost je, dakle, druga bitna odrednica savremenih ekonomija.
Iz ove dvije zamisli se javljaju tri temeljna pitanja u ekonomiji. To su šta, zašto i za koga. Odnosno svako društvo mora izabrati koje će robe proizvoditi, na koji način (više ili manje efikasno) i kako će dobra biti raspodijeljena. Ta tri problema su centralni problemi oko kojih se vrti ekonomija bilo kojeg društva u svijetu.
Referentni URL