Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tranzicija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Zemlje u tranziciji centralne i jugoistočne Evrope su ulazak u Evropsku uniju postavile za cilj svoje ekonomske i razvojne politike. Ispunjavanjem svih uslova za pristup Uniji je prihvaćeno kao formalni kriterijum uspešnosti sprovođenja procesa tranzicije kao što je slučaj u Mađatskoj, Sloveniji, Poljskoj itd.

Promena ekonomskog sistema i privredne strukture bivših socijalističkih zemalja izgradnjom tržišnog sistema, predstavlja prvi korak koji zemlje moraju da preduzmu da bi zadovoljile kriterijume pridruživanja Evropskoj uniji. Tranzicione promene treba da omoguće privredni rast i uspostavljanje makroekonomske ravnoteže.

Sadržaj

UVOD 3
1 TRANSFORMACIJA FINANSIJSKOG SISTEMA ZEMALJA U TRANZICIJI 7
1.1 PROCES TRANSFORMACIJE FINANSIJSKOG SISTEMA 7
2 PROBLEMI UPRAVLJANJA TRANSFORMACIJOM FINANSIJSKOG SISTEMA 9
3 OSNOVNI INSTRUMENTI I POLITIKA TRANSFORMACIJE FINANSIJSKIH SISTEMA 11
3.1 REGULATORNA REFORMA 12
3.2 OSNOVNI MODELI SANACIJE BANAKA 13
3.3 SANACIJA BANAKA I FINANSIJSKO OSPOSOBLJAVANJE BANKARSKOG SISTEMA U SRBIJI 17
3.4 OBUHVATNOST SANACIJE BANKARSKOG SISTEMA 20
4 RAZVOJ FINANSIJSKIH TRŽIŠTA I ALTERNATIVNIHMEHANIZAMA FINANSIJSKOG POSREDOVANJA 22
4.1 OSNOVNI MODELI TRANSFORMACIJE FINANSIJSKOG SISTEMA 23
5 SAVREMENI BANKARSKI POSLOVI I NJIHOV ZNAČAJ ZA RAZVOJ NAŠEG BANKARSTVA 25
5.1 REFORMA FINANSIJSKOG SISTEMA 25
5.2 PROMENE NA TRŽIŠTIMA, U PROIZVODIMA I USLUGAMA 26
5.3 BANKARSKI PROIZVOD 27
6 PROMENE NA OSNOVU TEHNOLOGIJE 28
6.1 ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA – EDI 28
6.2 KLIRIŠKI SERVIS 29
7 REINŽINJERING BANAKA 29
7.1 PROMENE I INOVACIJE PO OBLASTIMA 30
8 ZNAČAJ SAVREMENIH BANKARSKIH POSLOVA ZA NAŠE BANKE 31
9 STRATEŠKI PRAVCI RAZVOJA SAVREMENOG BANKARSTVA 32
ZAKLJUČAK 35
LITERATURA 39
Referentni URL