Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj metode posmatranja za istraživanje
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ljudska spoznaja sveta je mnogostruka. Čovek spoznaje svet zahvaljujući svojim čulnim, emotivnim, racionalnim i intuitivno-imaginacionim sposobnostima. Spoznaja zasnovana na bilo kojem od obliku služe čoveku da izgradi sistem činjeničnih i vrednosnih stavova kojima se orijentiše u prirodnom i društvenom okruženju i upravlja svojim delatnostima.
Metodologija istraživanja je okosnica svake nauke i predstavlja sistem pravila i uputstava kako se sprovode istraživanja.

Posmatranje je metod naučnog sakupljanja podataka upravo neposrednim čulnim opažanjima manifestacija karakterističnih za pojavu koja se posmatra. U svim, pa i u društvenim naukama posmatranje ima izvanredan značaj i velike mogućnosti uz, istovremeno, znatna ograničenja. Definisanje posmatranja korišćenjem pojma neposrednog čulnog opažanja (opažanja čulom vida, sluha, oseta, mirisa, ukusa - pa i doživljavanjem) unosi znatne teškoće u bliže određenje pojma posmatranja. Teškoće su uzrokovane svojstvima određenja sadržanim u suštini neposrednosti i u suštini čulnog.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Predmet posmatranja 4
2. Tehnike posmatranja 5
3. Vrste posmatranja 6
4. Značaj metode posmatranja 8
4.1 Prednosti tehnike posmatranja 9
4.2 Nedostaci metode posmatranja 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL