Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Demostenove besede
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Najveći medu besednicima stare Grčke je bio Demosten. Istakao se političkim besedama protiv Filipa Makedonskog, tzv. Filipikama. Najvcću nagradu u oblasti besedništva, Zlatni venac, dobio je za najlepšu besedu O vencu. Demosten je primer upornog i istrajnog čoveka koji je rođen kao mucavac, sa distorzijom glasa r, ali je dugim i napornim radom postigao veliki uspeh.

Njegovo ime je postalo sinonim za govorničko umeće. Naime, rano je ostao bez oca, a staraoci su raskućili njegovo imanje, pa je Demosten imao mnogo razloga da se bori, tako da je besednik postao zahvaljujući okolnostima, a ne predispozicijama. Bio je slabašan, bolešljiv i mršav, a imao je i slab glas. Ojačao je slabašan glas govoreći stihove na morskoj obali, vežbao je ulas r držeći kamenčić pod jezikom, recitovao je trčeći uzbrdo kako bi ojačao pluća za duge iskaze. Stajao je pred ogledalom i recitovao kako bi kontrolisao svoje gestove i mimiku. Da bi se odvikao od nekontrolisanog podizanja ramena, govorio je ispod mačeva koji su visili sa tavanice jerj su ga oni povređivali kad god bi ponovio taj gest.

Sadržaj

UVOD 3
1 Demostenove besede 4
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 9
Referentni URL