Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Dvotaktni otto motori
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Dvotaktni motor uveliko je uslovljen pojavom četverotaktnog motora. Karl Benz je, pokušavajući stvoriti mali, brzohodni motor sa novijim sistemom paljenja smese (do tad su se palili tako da se metalna cevčica, koja se pre toga zagrevala na otvorenom plamenu, podizala do radnog cilindra) došao na ideju o dvotaktnom motoru. Prvi pokušaj bio je na Silvestrovo 1879., ali o njemu nije ništa poznato.

Drugi dvotaktni motor Benz je složio 1884. godine, te se gorivo ubrizgavalo pomoćnim stapom koji je funkcionirao slično kao i pumpa za vazduh. Benz je zaključio da je potreban novi, kontrolirani sisitem paljenja, a tu je mogućnost pružila električna energija. Tako je rođena prva svećica, u kojoj se naboj stvarao okretanjem zavojnice (ručica sa prednje strane karoserije automobila tako često viđena u crtićima i filmovima). 1881. godine Dualg Clerk je eksperimentirao sa istim sistemom ubrizgavanja goriva, a 1894. godine Joseph Day pantentirao je dvotaktni motor kakav danas znamo. 1970-ih, Japanski proizvođači motocikala zaslužni su za popularizaciju 2-taktnih motora.

S A D R Ž A J

SAŽETAK 3
UVOD 4
1 OTTO MOTOR 5
1.1 Dvotaktni motori (uopšteno) 6
2 DVOTAKTNI OTTO MOTORI 7
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
POPIS PRILOGA 13
Referentni URL