Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kvantitativni pokazatelji odvijanja saobraćaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Saobraćaj je organizovano kretanje transportnih jedinica na mreži saobraćajnica. On je neželjena posledica transporta i postoji samo ako postoje transportne jedinice koje se kreću po zajedničkoj mreži.

Osnovna podela saobraćaja po vidovima je na:
- Drumski saobraćaj
- Železnički saobraćaj
- Vazdušni saobraćaj
- Cevovod
- Vodeni saobraćaj
- Telekomunikacije
- Prenos poruka

SADRŽAJ

UVOD 3
TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA 4
KVANTITATIVNI POKAZATELJI ODVIJANJA SAOBRAĆAJA 5
Merenje parametara saobraćajnog toka 5
OSNOVNI PARAMETARI ODVIJANJA SAOBRAĆAJA (U SAOBRAĆAJNOM TOKU) 7
Osnovni parametri saobraćajnog toka 7
• Protok (q) 7
• Brzina (V) - Srednja prostorna i srednja vremenska 8
• Rastojanje sleđenja (Sh) 8
• Vremenski interval sleđenja (th) 8
• Vreme putovanja vozila u toku (t) 8
• Jedinično vreme putovanja vozila u toku ™ 8
MERENJE PROTOKA 8
MERENJE PARAMETARA TOKA VIDEO DETEKCIJOM 8
VREMENSKA NERAVNOMERNOST SAOBRAĆAJNOG TOKA 10
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL