Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rubrike Kultura u internet izdanjima dnevnih listova Večernje novosti, Politika i Bli
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

„Blic“ je dnevni list u Srbiji, koji je u vlasništvu švajcarske kompanije Ringier AG odnosno njene zavisne firme u Srbiji Ringier d.o.o. List je osnovan 1996. godine. Prvo izdanje Blica izašlo je 16. septembra 1996. i od tada list redovno izlazi.
„Večernje novine“, su bile nezavisni dnevni list, osnovan 1883. godine u Beogradu. Vlasnik i osnivač bio je Ljuba Bojović. Od 1895. izlaze kao Večernje novosti, a od 1913. kao Novosti. Obnovljene su 26. oktobra 1918. godine a izlazile su i 1919., kada ih je vlasnik prodao, da se iz njih pojave Novosti.

“Politika“ je dnevni list koji izlazi u Srbiji. List je pokrenuo Vladislav Ribnikar 25. januara 1904. godine u Beogradu, gde je i danas sedište redakcije lista. Danas „Politika“ kao informativni dnevni list sa najvećim prosečnim tiražom izlazi u dva izdanja i okrenuta je aktuelnim temama svakodnevnice u oblastima politike, ekonomije, kulture, sporta i zabave
Predmet ovog rada biće rubrike “Kultura” u internet izdanjima pomenutih dnevnih listova. U periodu od 17. maja 2012 do 21. maja 2012. godine praćeni su kulturni događaji koje su ovi listovi obljavljivali u svojim rubrikama predviđenim za to. Dakle, kulturni događaji su praćeni tokom pet konsekutivnih dana. Cilj rada jeste da da odgovor na neka od najznačajnih pitanja vezano za navedenu analizu rubrika poput sledećeg: da li su listovi pratili iste događaje, da li su nastavili da ih prate tokom narednih dana, stepen razumljivosti i zanimljvosti tekstova, zatim ciljne grupe, eventualno postojanje sličnosti ali i razlika u izveštavanju i sl.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Rubrike "Kultura" u internet izdanjima dnevnih listova "Večernje novosti", "Politika" i "Blic" 3
ZAKLJUČAK 5
Izvori 6
Referentni URL