Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistem sigurnosti Bosne i Hercegovine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Bosna i Hercegovina je država koja je nastala kao rezultat Mirovnog sporazuma iz Dejtona 1995., a kao završetak rata koji je trajao 3 godine. Jedan je od izuzetaka u svijetu nastanka državnosti sa dva konstitutivna naroda i jednim manjinskim, sa dva entiteta, komplikovanim načinom izbora predstavnika, predsjednika, članova vlade.

S obzirom na osteljivo pitanje, koje je uvijek takvo u svijetu, pitanje odbrane od svih vrsta neprijatelja, od BiH je prvenstveno pitanje dobrog organizovanja svih struktura vlasti u BiH. Policija, vojska i tajne službe su ono što je prvi i najvažniji element u zaštiti države. Njihovom analizom, međusobnom saradnjom i efikasnošću postavljaju se temelji sistema koji može da brani zemlju i istovrijemeno spriječava druge u namjeri da joj naškode.
Upravo zbog ovakvog stanja u BiH ovaj maturski rad dobija puni smisao, tema koja se može neisrpno obrađivati, a koja će kroz analizu u ovom radu doprinjeti boljoj spoznaji i mogućnostima unaprijeđenja.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM NACIONALNE SIGURNOSTI - 3 -
3 SISTEM NACIONALNE SIGURNOSTI - 5 -
4 SISTEM SIGURNOSTI U BiH - 7 -
4.1 OSA/OBA BiH - 8 -
4.1.1 Uloga OSA/OBA BiH - 8 -
4.1.2 Osnivanje - 8 -
4.1.3 Nadležnosti - 9 -
4.2 Oružane snage BiH - 10 -
4.3 Policija BiH - 11 -
5 ZAKLJUČAK - 13 -
6 LITERATURA - 14 -
7 WEB LITERATURA - 14 -
Referentni URL