Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Teorijske osnove metoda za izradu završnog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Nauka je sistem saznanja koji je logički dobro uređen, to je skup postupaka i operacija pomoću kojih se činjenice (podaci) moraju prikupiti (izmeriti), postavljene pretpostavke proveriti, utvrditi činjenice (statistički obraditi), dobijene podatke treba objašnjavati, tumačiti (logizirati), pomoću njih dolaziti do odgovarajućih naučnih zakonitosti (naučnih teorija) i sve to proveriti u praksi. Nauka se prepoznaje po metodama kojima se služi.
Naučno istraživanje može se odrediti kao put dolaženja do istine, kao organizovano traženje istine, kao metod i sistem izvođenja istine.

Najopštije naučne metode polaze od opštih metoda logičkog zaključivanja, kakve su svima poznate, a to su analiza, sinteza, indukcija, dedukcija, zatim posebnih metoda u koje ubrajamo posmatranje (percepciju), upoređivanje (komparaciju) i statističke metode. Svako naučno istraživanje polazi od nekog opšteg naučnog pristupa u koji je ugrađen opšti filozofski i pojmovni okvir. Naziv mu je naučna paradigma. Ona predstavlja matricu za naučnu disciplinu koja obuhvata opšteprihvaćena uopštavanja, pretpostavke, vrednosti, verovanja i primere onog što je predmet naučne discipline, koja ima samosvojne metode, tehnike i instrumente.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1. Opravdanost statističke metode 4
2. Statistička metoda 5
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL