Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj stresa na sportski rezultat - seminarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Gotovo da ne postoji reč koja bi značajnije obeležila život čoveka današnjice nego što je to reč stres. Taj pojam obeležio je drugu polovinu dvadesetog stoleća i skoro da nema zemlje sveta koja reč stres nije uvrstila u svoj jezični fond. No, koliko je izraz stres za nas nov, toliko je njegov sadržaj star, jer je stres postojao oduvek i postojaće sve dok traje život na našoj planeti.

Naime, u životu svi ljudi doživljavaju brojne i raznovrsne stresne situacije i zato se može reći da su stanja stresa stara koliko i čovečanstvo. Povest ljudskog roda obiluje primerima koji izrazito govore o ulozi iznenadnog stresa naročito snažnog i iznenadnog u pojavi srčanog udara ili naprasne smrti. Od kada je Hans Seli istaknuo pojam stresa i njegov značaj, pa do danas, o stresu svi pričaju, mnogi često bez razumevanja značaja i značenja tog pojma. Budući da živimo u modernom tehnološkom društvu, u svetu stalnih promena, stres je nezaobilazan pratioc življenja.

Sadržaj

Uvod 1
Cilj rada 3
Metode rada 4
Rezultati 5
Diskusija 10
Zaključak 12
Literatura 13
Referentni URL