Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Globalizacija i religija pod vidikom npr. Habermasa - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kada se tijekom 2009. godine počelo govoriti o hipotekarnoj krizi u SAD, malo tko je pretpostavljao da će se ona vremenom toliko produbljivati da će prerasti u svjetsku krizu globalnog karaktera. Najmoćnija svjetska ekonomija je bila prva i krizom najviše pogođena privreda koja je definitivno ušla u zonu negativnog rasta u 2009. godini, a najočitiji izraz dubine tamošnje krize je državna intervencija od 700 milijardi dolara, s najavom intervencije od još 800 milijardi. Ta suma je bila upotrijebljena kao financijska injekcija samo za spas financijskog sektora. Pri tome je već objavljeno da bi jedan od najvećih financijskih koncerna City Group mogao otpustiti oko 70.000 zaposlenih.

Svaka kriza ima određeni revolucionarni potencijal, što znači da bitno zadire u odnose i strukturu zatečenog poretka. I sama riječ kriza (od starogrčkog krisis) izvorno odnosi na stupanje presudnog trenutka u razvoju neke pojave. Ona je gotovo uvijek, pa i sada prekretnica, prijelom, obrt. Medicinski pojam krize (organizma) odnosi se na kritičnu ili prelomnu fazu bolesti u kojoj se odlučuje da li su snage samoizliječenja dovoljne za opstanak i ozdravljenje.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Globalizacija kao pojam 3
1.1 Odnos globalizacije kulture i globalizacije moći 8
1.1.1 Globalizacija i sinkronizacija moći i kulture 9
1.1.2 Tipovi politizacije religija unutar globalizacije kulture 10
1.2 Kritika društva pod vidikom Habermasa 12
1.3 Habermasov stav prema društvu 14
1.4 Habermas i javno mnjenje 18
14.1 Žene u Habermasovoj viziji globalizacije 25
14.2 Habermas i retorika 28
ZAKLJUČAK 33
LITERATURA 35
Referentni URL