Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Hrišćanstvo - nastanak i razvoj
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

Религија се јавља још у првобитној људској заједници као последица човековог увиђања да се многе ствари у природи дешавају без његове воље и да он на те појаве не може да утиче нити да их контролише ма колико се трудио.Тако је човек дошао на идеју о постојању виших сила.Већ хиљадама година религија има снажан утицај на животе људских бића.Религија се јавља у свим познатим људским друштвима.Разноликост уверења и организација друштва ствара проблем научницима да дају једну општеприхватљиву дефиницију религије.

Већина људи на Западу религију поистовећује са хришћанством,тј. веровањем у једно биће,које заповеда моралан живот и обећава загробни живот.Али религију са глобалног аспекта не можемо тако дефинисати.Наведена веровања као и многи други аспекти хришћанства,не постоје у другим религијама.Прво религију не треба поистовећивати са монотеизмом,тј.веровањем у једног Бога.Друго,религију не треба поистовећивати са моралним прописима по којима се управљају верници.Треће,религија не мора да се бави објашњавањем настанка света оваквог какав јесте.И четврто,не може се поистовећивати са натприродним,у оном смислу у којем је нужно укључено веровање у постојање неког универзума ,,ван света чула“.

Садржај

Увод...................................3
1. Појам и развој хришћанства..................4
1.1. Појам хришћанства..........................4
1.2. Историја хришћанства.................4
1.3. Развој хришћанства ...................6
1.4. Прве хришћанске заједнице .........7
1.5. Настајање хришћанске цркве................8
1.6. Православље..............10
2. Идеја хришћанства.......................12
2.1. Идеја хришћанства....................12
2.2. Хришћански обреди.................13
2.3. Догме.............................14
2.4. Хришћански живот...................15
2.5. Етика и морал у хришћанству.............16
2.6. Духовност у хришћанству..................18
3. Савремен поглед у хришћанство.............19
Закључак.....................................20
Литература...............................21
Referentni URL