Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Međunarodni ugovor o prodaji robe - DUO MIX
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Za međunarodni ugovor o prodaji robe možemo reći da predstavlja pravni instrument putem koga se vrši međunarodna razmena robe (izvoz i uvoz). U zavisnosti od subjekta (prodavca i kupca) ili od objekta (njegovog premeštanja sa jedne teritorije na teritoriju druge države) su upravo kriterijumi koji govore da li se radi o međunarodnoj poslovnoj transakciji/prodaji.

Predmet ugovora o međunarodnoj prodaji su stvari ili roba.
Međunarodna prodaja robe je osnovni posao međunarodnog poslovnog prometa i ujedno bazični instrument kojim se regulišu odnosi razmene dobara između najčešćih subjekata u međunarodnom robnom prometu – prodavca i kupca robe. Ovaj ugovor je centralni i najvažniji posao u robnom prometu i međunarodnoj trgovini, bez koga se ona ne bi mogla ni zamisliti i s kojim u vezi postoje svi ostali poslovi robnog prometa.

Ostali poslovi međunarodnog poslovanja na određen način uslovljeni su međunarodnom prodajom robe, bilo da joj prethode, odnosno stvaraju ambijent za zaključenje ugovora o međunarodnoj prodaji robe (međunarodno posredovanje,međunarodno zastupanje, komisioni posao sa međunarodnim elementom i dr), bilo da su u funkciji realizacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe (kontrola kvaliteta i kvantiteta robe, međunarodna špedicija, međunarodni transport robe, međunarodno osiguranje i dr). U tom smislu i pojmovi kao što su uvoz, izvoz i tranzit robe su samo spoljašnje manifestacije ugovora o međunarodnoj prodaji robe, kao osnovnog ugovora međunarodnog prometa.

Sadržaj

UVOD 1
1. KONVENCIJE U VEZI SA MEĐUNARODNOM PRODAJOM ROBE 2
2. KARAKTERISTIKE MEĐUNARODNOG UGOVORA O PRODAJI ROBE 3
3. O PREDUZEĆU 4
3.1. Praktičan primer međunarodnog ugovora o prodaji robe “Duo Mix” i kompanije “Hempel” 5
3.2 Saradnja “Duo Mix” sa špediterom “Tas – Šped” 10
4. ZAKLJUČENJE UGOVORA O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE 15
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 16
Literatura 17
Referentni URL