Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Postupak prema maloletnicima - Opšte odredbe
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Za dela učinjena, a koja su po Zakonu protivpravna i koja se podvode pod krivična mogu da odgovaraju samo lica koja su punoletna i koja su svesna učinjenih postupaka.
Za lica mlađa od 18 godina predviđena su druga pravila, kako u domenu kažnjavanja, tako i u smislu postupka koji je prilagođen njihovom uzrastu. On se bitno razlikuje od redovnog postupka. U ovom radu će biti analizirane samo opšte odredbe ovog postupka.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM I VRSTE MALOLETNIH UČINILACA KRIVIČNIH DELA - 3 -
2.1 Materijalno – krivično pravo za maloletnike - 3 -
3 POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA – UOPŠTE - 4 -
3.1 Karakteristike postupka - 5 -
3.2 Tok postupka prema maloletnicima - 8 -
3.2.1 Pripremni postupak - 8 -
3.2.2 Postupak pred većem za maloletnike - 10 -
3.3 Odluke veća za maloletnike - 11 -
3.3.1 Presuda kojom se izriče kazna maloletničkog zatvora - 11 -
3.3.2 Rešenje kojim se izriče vaspitna mera - 12 -
3.3.3 Rešenje o obustavi postupka - 12 -
4 ZAKLJUČAK - 13 -
5 LITERATURA - 14 -
Referentni URL