Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izvanškolske potrebe mladih i organizacija slobodnovremenskih aktivnosti - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Redovna je nastava središnji dio odgojno obrazovnog rada u školi. Uz redovnu nastavu u osnovnoj školi realiziraju se i drugi oblici odgojnoobrazovnog rada: izborna nastava, dodatni rad, dopunski rad, izvannastavne aktivnosti. Zakonska osnova održavanja izvannastavnih aktivnosti je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nastavni plan i program za osnovnu školu. U članku 28. Zakona, kaže se da "Školski kurikulum određuje nastavni plan i program izbornih predmeta i izvannastavnih aktivnosti.", a u uvodnom dijelu Nastavnog plana i programa za osnovnu školu ističe se sljedeće: "Izvannastavne aktivnosti su najdjelotvorniji način sprečavanja društveno neprihvatljivog ponašanja, a iznimno su poticajne za samoaktualizaciju učenika i samostalno-istraživačko učenje.

" Nadalje su nabrojena područja ostvarenja izvannastavnih aktivnosti: literarno, dramsko, prirodoslovno-matematičko, športsko, zdravstveno-rekreacijsko, aktivnosti vezane uz očuvanje nacionalne i kulturne baštine, očuvanje prirode, uz promicanje zdravog načina života, društveno - humanistički projekti, učeničko stvaralaštvo i tehničko stvaralaštvo. U ovim dokumentima ističe se veliki značaj izvannastavnih aktivnosti. Postavljamo si pitanje, kako se te aktivnosti provode u svakodnevnoj praksi i jesu li učenici njima zadovoljni. Škola je odgojno obrazovna ustanova koja svojim djelovanjem utječe na sve segmente učenikovog razvoja, pa tako i na odgoj za slobodno vrijeme. Razvoj je znanosti i tehnologije tijekom devetnaestog, a poglavito dvadesetog stoljeća uvjetovao ogromne pomake u životu čovjeka. Danas, na početku trećeg tisućljeća "čovjek razvijenog Zapada", kako sam sebe naziva, susreće se s jednim novim izazovom koje se zove "slobodno vrijeme". Čovjek Zapada ima sve više slobodnog vremena, ali se sve teže opušta u prirodi u vrtlogu sveopće racionalizacije i imperativu napretka. Prirodu ne doživljava kao svoju dom, "svoju jedinu Zemlju" već je neprestano prilagođava svojim izmišljenim potrebama.

Sadržaj

UVOD 3
1 Slobodno vrijeme 5
1.1 Povjesni prikaz definiranja slobodnog vremena 5
1.2 Slobodno vrijeme mladih kroz prikaz domaćih i stranih istraživanja 7
2 Izvannastavne aktivnosti djece i mladih 9
2.1 Izvannastavne aktivnosti i odgojni utjecaj škole 9
2.2 Izvannastavne aktivnosti kao prostor kreativnog djelovanja 10
2.3 Pedagoški tretman slobodnog vremena mladih 11
3 Volontiranje u Hrvatskoj i zemljama Europe 13
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18
Referentni URL