Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Muzičko pamćenje kod dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta-razvoj
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.

УВОД


Музика је део свакодневице савременог човека. Она има важну и незамењиву улогу у нашем животу. У раном детињтву музика може да умири и утеши узнемирено дете. Музика утиче на људе; доприноси развоју емоција, подстиче људску машту. Колико ће музика значити појединцу зависи од тога колико је сшреман да се препусти њеном непосредном деловању и посвети трагању за непознатим у њеном особеном говору. Сигурно је, такође, и то да је зближавање човека и музике искреније и дубље када се први доживљаји и искуства стекну у најранијој младости.

Музика је разноврсна у изразу, њу одликује непосредност и снага деловања. И деца, али и одрасли је радо слушају, радо певуше, радо свирају, ако су у прилици. Основна средства музичког израза су: ритам, мелодија, хармонија, тонске боје, динамика, темпо. Људска машта је, разигравајући се у свакој од наведених оеобеноети појединачно, преплићући их у безброј варијанти, остварила невероватно богат свет музичких боја и облика, отварајући, сваким новим решењем, још неиспитане могућности за даља трагања и стварање.

Основе које подстичу радозналост и љубав према музици стичу се у раном детињтву. Нека истраживања су показала, да деца која дуже бораве у вртићу имају већи ниво музичких способности у каснијем животу. Зато предшколско васпитање и образовање има значајну улогу у васпитавању и образовању детета и развоју свих, па и музичких способнсти. Предшколски период је припрема за што лакше укључивање детета у школски систем, али основа за даљег образовања у различитим подручјима, па тако и музичког образовања.
Рад на музичкој едукацији деце предшколког и основношколског узраста није лак посао. Напротив стицање основних музичких знања и развој музичких способности је сложен посао за сваког музичког педагога. Он се састоји од неколико области које морају бити у складу једна са другом: певање, слушање музике, извођење музике, дечије игре. У свим сегментима рада, од изузетне важности је познавање развоја дечијих чула и развоја мишљења и памћења, како општег тако и ужег – музичког памћења.

С А Д Р Ж А Ј

УВОД 3
1. Музички развој деце од рођења до поласка у школу 4
1.1 Развој перцепције 6
1.1.1 Развој слуха 7
1.1.2 Развој вида 8
1.1.3 Однос између слуха и вида 8
1.2 Развој пажње 9
2. Музичко памћење 10
2.1 Развој памћења код деце 10
2.2 Фактори развоја музичког памћења 12
2.3 Значај музичког памћења 14
2.4 Технике развоја музичког памћења 15
ЗАКЉУЧАК 18
ЛИТЕРАТУРА 19
Referentni URL