Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nasilje medu djecom u školi - šta znamo i šta možemo učiniti Dan Olveus - prikaz
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Последњих година наставници и стручњаци у школама запажају негативне појаве везане за понашање деце, пре свега, пораст агресивности и све лошија комуникација између деце, али и деце и одраслих. Присутност насиља међу школском децом потврђују и многобројна истраживања и радови рађени на ту тему, како у свету тако и код нас. Питање насиља постаје предмет интересовања све већег броја педагога и психолога, али и човека и друштва у целини.

Насиље међу дјецом у школи (Bulling at school) написао је Дан Олвеус (Dan Olweus), професор психологије на Бергенском Универзитету. Проблеми школског насиља постали су сфера његовог интересовања раних осамдесетих година.

Заснована на теоријској подлози и резултатима спроведених истраживања, употпуњена примерима из свакодневног живота, ова књига пружа значајне информације о насиљу у школи, о могућим жртвама и насилницима, као и могућностима сузбијања и превазилажења таквог проблема.

Садржај

1 УВОД 3
2 OРГАНИЗАЦИЈА И РАСПОРЕД ГРАЂЕ У КЊИЗИ 4
3 ДЕЛОВИ КЊИГЕ- РАЗРАДА ПРОБЛЕМА 8
4 ДОКУМЕНТАРНА ПОДЛОГА 9
4.1 ЈЕЗИК И СТИЛ 10
4.2 ТЕХНИЧКА ОБРАДА 11
5 ЗАКЉУЧАК 12
6 ЛИТЕРАТУРА 13
Referentni URL