Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravilna komunikacija u porodici i uslov uspješnog odrastanja djece
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Korisno je proveravati međusobno razumevanje, jer se može dogoditi da druga strana nije razumela značenja naših poruka na pravi način. Ti nesporazumi dešavaju se često u porodicama, kako između roditelja, tako i između roditelja i dece. Kvalitet komunikacije zavisi i od komunikacionih veština i obrazaca koji se uče od roditelja i generacijski prenose na decu. Postoji svakodnevna potreba da se roditelji dogovaraju i usaglašavaju oko organizacije porodičnog života, trošenja novca, vaspitavanja dece, planiranja budućnosti.

Ukoliko između njih postoji odnos međusobnog razumevanja i uvažavanja razlika, sa spremnošću za nalaženje kompromisnih rešenja u njihovom međusobnom odnosu i odnosu prema deci, to će doprineti i građenju usaglašenih odnosa u braku i roditeljstvu i stvaranju podsticajne klime za dečji rast i razvoj, kao i za učenje i prihvatanje modela nenasilne komunikacije. Postoje dvije vrste slušanja i dvije vrste komunikacije.
Dvije vrste slušanja (aktivno slušanje i prihvatanje) a dvije vrste komunikacije ( verbalna i neverbalna).

Sadržaj

Uvod ...................... 1
Verbalna i neverbalna komunikacija ........... 2
Aktivno slušanje i prihvatanje ................. 3
Ja i TI poruke ....................... 5
Savremeno odgovorno roditeljstvo ........... 8
Zaključak ..................... 10
Literatura .................... 11
Referentni URL