Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje integracijom projekta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


Savremeni projekti podrazumevaju manji ili veći obim, različite, ponekad i veoma duge rokove trajanja, finansijske podloge koje mogu biti neverovatno velike, određeni broj učesnika u realizaciji samog projekta i mnogo drugih faktora. Velikoj složenosti realizacije savremenih projekata, pored mnogobrojnih faza i aktivnosti i njihove povezanosti, posebno doprinosi i veliki broj učesnika u realizaciji projekta, i to kako preduzeća, tako i pojedinačnih kadrova. U realizaciji npr. investicionih i razvojnih projekata, pored investitora učestvuje i veliki broj firmi - projektantske, inženjering i konsalting kompanije, glavni izvođač sa velikim brojem kooperanata u oblasti građevinskih radova i montaže opreme, uređaja i instalacija, razni isporučioci opreme, uređaja, materijala i delova, i dr.

Pored svih navedenih elemenata, velikoj složenosti realizacije projekata doprinosi i činjenica da se u realizaciji projekata, naročito velikih, troše ogromne količine resursa i velika finansijska sredstva. Pošto su raspoloživa sredstva za realizaciju projekata najčešće ograničena ili pozajmljena iz skupih izvora, neophodno je da se ona racionalno troše kako bi se postigla zadovoljavajuća efikasnost ukupne realizacije posmatranog projekta. Na osnovu svega prethodnog se može reći da su karakteristike savremenih projekata: veliki obim i široka struktura, kompleksnost, veliki broj podprojekata, faza, podfaza i aktivnosti, dugo vreme trajanja, veliki budžet, veliki broj učesnika.

Sadržaj

UVOD 1
1 Upravljanje integracijom projekta 2
1.1 Osnovne karakteristike upravljanja projektom 3
1.2 Životni vek projekta 4
1.3 Pojam upravljanja i integracionog procesa 6
1.4 Faza upravljanja ljudskim resursima projekta 10
1.4.1 Rukovodilac projekta i projektni tim 11
1.5 Faza planiranja 12
1.6 Upravljanje kvalitetom projekta 15
1.7 Upravljanje rizikom projekta 19
1.8 Metode i tehnike menadžmenta projektima 19
1.9 Metode i tehnike Project Management-a 21
ZAKLJUČAK 23
LITERATURA 24
Referentni URL