Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Plasman turističkog aranžmana
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

У условима масовне понуде и потражње и вишег степена развијености туризма, туристички привредници све више своје пословне активности усмјеравају кa задовољавању жеља, потреба и захтјева туриста. За туристичке агенције, и, посебно туроператоре, масовно исказане жеље и потребе за рекреативном потражњом и потрошњом, представља темељ за креирање и формирање масовне понуде туристичких производа – туристичких аранжмана.
Под утицајем бројних фактора потребе туриста изложене су сталним промјенама. С друге стране, све бројнија туристичка конкуренција на тржишту нуди све боље и боље производе. Све то изазива промјену обима и структуре туристичке потражње.

Промјена потражње показује туристичким агенцијама и туроператорима да се требају прилагодити новим туристичким аранжманима. Савремени тренд промјена на туристичком тржишту иде у правцу све мање потражње за појединачним и класичним услугама, а све веће понуде и потражње аранжмана. Жеље и потребе туриста су бројне и комплексне. Њихово потпуно задовољење је могуће остварити само широком палетом различитих производа и услуга у атрактивним условима туристичког мјеста - туристичке дестинације.
Принцип је масовном "производњом" (формирањем туристичких аранжмана) и цијенама нижим од збира продајних цијена, по којима би туристи добили појединачне производе и услуге из аранжмана, задовољити што већи број туристичких потрошача.

Туристичке агенције и туроператори тиме што формирају, продају и промовишу туристичке пакет-аранжмане, не стварају материјално ништа ново на туристичком тржишту, као што то чине новоотворени хотел, ресторан или саобраћајно предузеће. Све то што раде на тржишту постојало је и раније. Но, пратећи све сложеније, комплексније и бројније потребе туриста и креирањем туристичких аранжмана, туристичке агенције и туроператори омогућавају нову потражњу, а тиме и нови развој. А, управо су иновације омогућиле туристичким агенцијама и туроператорима посебно велику експанзију и драстично повећање добити. Створено је ново тржиште - тржиште туристичких пакет-аранжмана и нови туристи - потрошачи, корисници тих аранжмана.
Циљ овог рада је да укаже на кораке при планирању и туристичког аранжмана, односно да систематизује све акције ка што успешнијем пласману ове врсте туристичког производа.

САДРЖАЈ

1 УВОД 2
2 ПОЈАМ И ВРСТЕ ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА 3
2.1 Врсте туристичких аранжмана 5
3 ФОРМИРАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ АРАНЖМАНА НА ЗАХТЈЕВ КОРИСНИКА 8
4 ФОРМИРАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ АРАНЖМАНА ПРЕМА ПРОГРАМУ ОРГАНИЗАТОРА ПУТОВАЊА 9
5 Истраживање тржишта као основ за формирање туристичког аранжмана 10
6 Постављање (пласман) туристичког аранжмана 10
7 Одређивање цијене туристичког аранжмана 13
8 Утврђивање услова туристичког аранжмана 15
8.1 ПРОМОЦИОНЕ АКТИВНОСТИ КАО ПОДРШКА ПРОДАЈИ АРАНЖМАНА 16
8.2 БУКИНГ ИЛИ РЕГИСТРОВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ УЧЕСНИКА ТУРИСТИЧКИХ АРАНЖМАНА 17
8.3 ИЗВОЂЕЊЕ И ОБРАЧУН ТУРИСТИЧКОГ АРАНЖМАНА 18
8.3.1 Извођење туристичког аранжмана 21
8.3.2 Обрачун туристичког аранжмана 22
9 ЗАКЉУЧАК 24
10 ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 25
Referentni URL