Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Alati za probijanje i prosecanje - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Prosecanje i probijanje je tehnologija obrade metala koja služi za izradu delova od lima različitih dimenzija.
Gornje granične dimenzije delova koji se dobijaju praktično su ograničeni karakteristikama prese na kojoj se delovi izrađuju. Sam proces prosecanja, odnosno probijanja, karakteriše se u početku deformisanjem dela ispod probojca – prosekača, i to: elastičnim savijanjem, koje se određenog trenutka pretvara u plastično savijanje sa istezanjem. U periodu plastične deformacije, ivica probojca i ploče za probijanje razara spoljnu površinu dela da bi ga prosekla.

Ceo proces se može podeliti na tri faze:


Faza elastičnih deformacija

Nastaje elastično sabijanje i savijanje pripremka i malo elastično utiskivanje u otvor ploče, pri čemu naponi ne prelaze granicu elastičnosti.


Faza plastičnih deformacija

U početku ove faze, zona deformacije je ograničena oko sečiva i prostire se do određene dubine u materijal pripremka. Zona deformacije se proširuje od sečiva u pravcu debljine pripremka do spajanja. Dalje prodiranje sečiva izaziva plastičnu deformaciju po celoj dubini pripremka, izazivajući pomeranje jednog dela mase pripremka u odnosu na drugi. Na kraju ove faze naponi u blizini sečiva dostižu maksimalne vrednosti, tj. vrednosti koje odgovaraju smičućoj čvrstoći.


Faza razaranja

Zona plastičnih deformacija raste, stvaraju se mikro, a zatim i makro pukotine u delu materijala koji je u neposrednom kontaktu sa sečivima, i to obično prvo na mestu dodira sa sečivom ploče, a zatim na mestu dodira sa sečivom prosekača. Ove pukotine se stvaraju u pravcima maksimalnih deformacija smicanja, i brzo se proširuju na unutrašnje slojeve materijala pripremka. Spajanjem pukotina završava se proces odvajanja. Pri daljem kretanju prosekača, odvojeni deo se potiskuje kroz otvor ploče.

ALATI ZA PROBIJANJE I PROSECANJE

Obrada probijanjem i prosecanjem spada u grupu obrade bez deformacije materijala, pri kojoj se vrši odvajanje jednog dela materijala od drugog. Probijanje i prosecanje vrši se uglavnom specijalnim atatlma i mašinama. Razlika između probijanja i prosecanja jeste u tome što se pri probijanju izrađuju rupe različitog oblika u materijalu (okrugle, pravougaone, šestovgaone i dr.) dok se prosecanje izvodi u cilju dobijanja radnih predmeta različitog spoljnjeg oblika. Pri prodiranju probojca u mater ijal Sl. I nastaju deformacije i materijal počinje da teče ispod njega. Posle prekoračenja granice gnječenja, pod dejstvom sile proizvedene probojcem, počinje smicanje materijala po veš zadanoj konturnoj liniji. Ceo tok prl probijanju, odnosno prosecanju može da se podeli uglavnom u tri faze i to: ...S A D R Ž A J

1 UVOD 3
2 ALATI ZA PROBIJANJE I PROSECANJE 3
2.1 Klasifikacija alata 4
2.2 Osnovni elementi i funkcionisanje alata za prosecanje i probijanje 5
2.3 Elementi za vođenje alata 7
2.4 Graničnici 8
2.5 Dobijanje kvalitetnih površina pri prosecanju 8
3 ZAKLJUČAK 8
4 LITERATURA 9

Referentni URL