Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organi Evropske unije - Poslovno pravo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Evropska Unija – istorijat i razvoj

Nastanak Evropske Unije


Evropa je vekovima bila poprište čestih i krvavih ratova. U periodu između 1870. i 1945. godine Francuska i Nemačka su ratovale jedna protiv druge tri puta uz ogromne ljudske žrtve. Brojni evropski lideri bili su uvereni da je jedini način da se obezbedi trajni mir među njihovim zemljama da se one privredno i politički ujedine.
Robert Šuman, francuski ministar inostranih poslova predložio je 1950. godine ujedinjavanje rudarske i metalne industrije zapadne Evrope. U 1951. godini osnovana je Evropska zajednica za ugalj i čelik (ECSC), koja je imala šest članica: Belgiju, Zapadnu Nemačku, Francusku, Italiju, Luksemburg i Holandiju. Ovlašćenje za donošenje odluka u vezi sa industrijom eksploatacije uglja i proizvodnje čelika u tim zemljama stavljeno je u ruke jednog nezavisnog, nadnacionalnog tela pod nazivom "Visoki organ". Žan Mone je bio njegov prvi predsednik.


Jedinstveno tržište


Zemljama članicama bilo je potrebno izvesno vreme da uklone sve trgovinske prepreke i da pretvore njihovo "zajedničko tržište" u zaista jedinstveno tržište u kojem se roba, usluge i kapital mogu kretati slobodno. Jedinstveno tržište je formalno ustanovljeno krajem 1992 godine, iako je potrebno učiniti još puno toga u nekim oblastima, kao što je stvaranje jedinstvenog tržišta u finansijskim službama.
Tokom 90-ih godina 20-og veka, ljudima je postalo izuzetno lako da se kreću širom Evrope, pošto su pasoška i carinska kontrola ukinuti na većini unutrašnjih granica zemalja članica EU. Na primer, od 1987 godine, više oid milion mladih Evropljana pohađalo je obrazovne kurseve u inostranstvu, uz podršku EU. . .

Sadržaj:

1. Evropska Unija – istorijat i razvoj

1.1 Nastanak Evropske Unije

1.2 Razvoj Evropske Unije
1.2.1 Jedinstveno tržište
1.2.2 Jedinstvena valuta
1.2.3 Povećanje broja članica

2. Organi Evropske Unije

2.1 Evropski parlament

2.2 Evropski savet

2.3 Savet Evropske unije

2.4 Evropska komisija

2.5 Evropski sud pravde

2.6 Evropski finansijski sud

2.7 Ostali organi Evropske unije

2.7.1 Evropski Ombudsman
2.7.2 Evropska centralna banka
2.7.3 Evropska investiciona banka

14 str
Referentni URL