Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Strategijski menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kada je reč o pojmu „strategijski menadžment“, a takođe i o poimanju reći „strategija“, može se reći da ih ima skoro onoliko koliko je i samih autora. U izobilju definicija i tumačenja, možda je najbolje pokušati da se kreira neko svoje tumačenje, a samim tim i dati doprinos ovoj živoj naučnoj i empirijskoj disciplini.

Strategijski menadžment istovremeno zahteva razmišljanje i akciju. O pojmu strategijskog menadžmenta se može govoriti samo kada je aktivnost zasnovana na razmišljanju. Strategijski menadžment nije samo promišljanje i intelektualno delanje. Sposobnost lidera i menadžera su u shvatanju, a zatim u prihvatanju promena. Kako menadžeri treba da budu svesni ovih činjenica i kako su upravo oni odgovorni za tržišni položaj svojih organizacija u sadašnjosti i budućnosti, strategijski menadžment možemo shvatiti i kao preduzimanje akcija u sadašnjosti kako bi se ostvarile koristi u budućnosti. Cilj strategijskog menadžmenta je da pripremi preduzeće za buduće uspehe, da osmisli i osigura budućnost preduzeća što nije lako jer se strategijsko odlučivanje vrši na osnovu informacija koje su najčešće nepotpune i nepravovremene....

Referentni URL