Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osnovi poslovne etike u elektronskom poslovanju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
“ Da li poslovanje ima dodirnih tačaka sa moralom i moralnim ponašanjem pojedinca i grupa? ”- navedeno pitanje postavlja se od samog početka poslovanja i razvoja preduzeća i kompanija, sticanja profita, načina rada, načina rukovodjenja, sticanja bogatstva i ostalih pogodnosti koje pruža dobro i uspešno poslovanje.
Poslovna etika ima svoje dve osnovne dimenzije ispoljavanja i manifestovanja, a to su kolektivna (grupna etika) i etika pojedinca. Kolektivna etika uključuje etičke postupke u poslovnim odlukama rukovodstva i menadžmenta kompanija koje se odnose na spoljašnje subjekte i okruženje, ali i etičke odnose unutar samih kompanija. Na drugoj strani, pojedinac koji ne poseduje elementarne principe lične poslovne etike, i ima deficit ukupnih moralnih standarda, uvek je spreman da izvrši ...


Osnovi poslovne etike

Etika je grana filozofije koja se bavi pitanjima moralnog ponašanja. Proučavanje etike može ponuditi sredstva za donošenje teških moralnih odluka, ličnih i profesionalnih. Cilj nije da se donose etičke odluke s kojima će se svi složiti, već da se ojača naša sposobnost da na racionalnoj osnovi branimo kritičke sudove.


Etičke dileme su svuda oko nas i kao sastavni deo svakodnevnog života predstavljaju konstantan izazov našem osećaju za etiku. Razmotrimo, na primer, sledeća pitanja:

• Da li imam moralnu obavezu da prijavim zločin koji sam video?
• Da li je eutanazija moralna uvreda svetom pojmu života?
• Da li je etički dozvoljeno da televizijski novinar koristi skrivenu kameru kako bi dokumentovao nezakonitu radnju ili skandalozno ponašanje?
• Da li Holivud ima moralnu obavezu da se uzdržava od slobodnog prikazivanja seksa i nasilja? ...

Rad sadzi 18 str.
Referentni URL