Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Evropa i medjunarodna ekonomija u proslosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Iako je XX vek, a naročito period nakon Drugog svetskog rata najznačajniji za razvoj evropskih integracija, sama ideja o evropskim integracijama je stara koliko i sama ideja o Evropi. Do XX veka, Evropa se mogla svesti na pojam Meditarana kao prostor spajanja civilizacija i razmene društvenih dobara, a nakon toga, ekonomska moć Evrope se pomera sa Mediterana na evropske obale Atlantika i prenosi na otkriveni Novi svet.

Jedan od prvih teorijskih projekata ujedinjenja Evrope nastao je 1693. godine, nakon evropskog tridesetogodišnjeg rata (1616-1648) kojim je ozvaničena podeljenost Zapadne Evrope.
Preovlađujući stav ekonomskih teoretičara je bio da je uspon evropske tržišne ekonomije bio glavni pokretač napretka. Ali, teže je bilo objasniti koji su to uslovi koji su pogodovali razvoju tržišne ekonomije tokom Srednjeg veka i na početku Modernog doba...
Referentni URL