Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zidanje Skadra - srpski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Epska pesma bila je najverniji pratilac istorije srpskog naroda. Danas, neki viđeniji novinari šaljivo nazivaju epske pesme „prvim tabloidima“ ili „žutom štampom“ naših najstarijih vremena. Vuk je istakao da su se u XVIII i XIX veku naše junačke pesme „najviše i najživlje pjevle po Bosni i Hercegovini i po Crnoj Gori i po južnim brdovitim krajevima Srbije“, dok se u donjem, ravničarskim oblastima postepeno gube da bi na severu, preko Save i Dunava, skoro sasvim iščezle.
Istoričnost narodne epike ogleda se u pamćenju čitavih istorijskih epoha i u opštoj svesti o povezanosti među događajima i vremenima kroz istoriju. Uprkos tome što je u svom razvoju ostala na nivou epske pesme, što nije dostigla stupanj eposa, naša junačka epika čini jedinstvenu epsku povesnicu, u kojoj pojedine pesme dobijaju svoj puni smisao tek kada se uklope u veće epsko-istorijske celine. Vuk je izdvojio tri takve celine, u stvari tri epohe srpske istorije, i nazvao ih pesmama najstarijih, srednjih i najnovijih vremena. U okviru njih pesme se okupljaju oko pojedinih ličnosti, događaja ili manjih vremenskih razdoblja, po krugovima ili ciklusima, kako se ove tematsko-istorijske skupine obično nazivaju u školskim priručnicima...

Sadržaj :

UVOD 3
2. Epske narodne pesme 4
3. Zidanje Skadra 6
1.1 Tema pesme 6
1.2 Istorijski i neistorijski motivi u pesmi 8
1.3 Likovi u pesmi 9
1.4 Odnos prema ženi u srpskim narodnim pesmama 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14

Referentni URL