Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stražilovo - Miloš Crnjanski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


За српску књижевност, име Милоша Црњанског би морало бити наведено као кључна реч. Књижевни историчари га сврставају у период међуратне српске књижевности и акценат стављају на његов прозни рад, али лирска дела овог великог српског писца, морају се, такође, знати и уважавати.

Црњански је рођен 26. октобра 1893. године у Чонграду, у Мађарској, у осиромашеној грађанској породици, а одрастао је у Темишвару, у патријархално-родољубивој. Таква средина је у њега усадила култ прошлости сопствене домовине, који се у каснијем животу писца, будући да је највећи део живота провео као емигрант, распламсала у носталгију и родољубље.

На почетку Првог светског рата Црњански је мобилисан и послат на фронт. Након рата, он завршава филозофски факултет и ради као професор, а потом се бави дипломатијом. Други светски рат затиче га у иностранству, одакле је послат у избеглиштво у енглеску, где је провео велики део свога живота. Заслуге за повратак у домовину припадају његовим великим романима, који су га прославили и отворили му врата отаџбине.

У Србију се враћа 1965. године. Неки биографи га пореде са Хомеровим јунаком Одисејом, који се након дугих путовања враћа на своју Итаку. За разлику од Одисеја, Црњански се, браћа у разорену домовину са умором и резигнацијом...

С А Д Р Ж А Ј


УВОД 3
1 Лирика Милоша Црњанског 4
2 Поема „Стражилово“ 6
2.1 Композиција поеме 7
2.2 Песнички поступци 8
2.3 Мотиви 9
ЗАКЉУЧАК 11
ЛИТЕРАТУРА 12

Referentni URL