Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stilske figure u pesmi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Čitanje, pogotovo čitanje pesama više nije nešto što privlači mlade ljude. Nažalost, ni one starije. Ipak, često budeu privučeni nekim stihom, nekom pesmom koja se dopadne ili zbog istine koju govori, ili zbog ritma kojim odzvanja, ili zbog pesničke slike koja ih zadivi. Čitanje često porede sa putovanjem I kao što putnik putujući otkriva nove krajolike, tako i čitalac svoja iskustva obogaćuje vizijama pesama.
Da bi se pesma razumela, potrebno je razumeti i pesnika koji ju je pisao i momenat u kome je nastala, ali i umeti otkriti skrivene poruke, one koje je pesnik čuvao za pažljivog čitaoca uvijajući ih u neobične reči, poređenja, simbole, ukrštanja. Pesnici su, uistinu nežna bića. Njihovu maštu rasplamsa i svakodnevni prizor, ali i nevolja običnog čoveka. Ima i onih pesnika koji su svojim radom okrenuti ljubavima, prošlim i sadašnjim, ali i pesnika koje na rad podstiče stalna tuga i nezadovoljstvo. Pesnici su ponekada isuviše angažovani, a opet umeju biti i u potpunosti okrenuti sebi. Lirika i vreme u kome ona nastaje, uvek imaju nečeg zajedničkog. Mnogi kritičari smatraju da lirika ne zaslužuje pažnju čitalaca ukoliko ne ide u korak sa vremenom. Korak sa vremenom lirika hvata tematikom, ali i oblikom i stilskim sredstvima. Kana poezija nastajala je u strogo određenim formama i bavila se temama u zanatski pisanim stihovima. Kasnije su pesnici postali zasićeni formom koja je sputavala njihov izraz i stvorili slobodan stih i oslobodili se strofe, pa i rime koja je bila obavezna u ranijem pesništvu....

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Stilske figure u pesmi „Dolazak“ Mihaela Špajera 4
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10

Referentni URL