Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Migracije katolika iz bosanske Posavine za tuskog vremena - doktorska disertacija - h
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ova disertacija za temu ima Bosansku Posavinu, njenu povijest, promatranu kroz prizmu povijesnih dešavanja koja su mijenjala njezin lik i demografsku sliku. Uža tema je prikaz povijesnih događanja u Bosanskoj Posavini tijekom turske vladavine, a osobito prikaz položaja, migracija i progona katoličkog stanovništva pod osmanskom vlašću.

Migracijska kretanja Hrvata u današnjoj BiH bila su praćena različitim zapisima od 7. stoljeća kada su se Slaveni naselili u Bosnu i Hercegovinu. Srbija i Hrvatska su vladali dijelovima Bosne u 9. stoljeću. Izuzev današnje istočne Hercegovine i Humina većinom 10. i 11. stoljeća Bosnom je vladala Kraljevina Hrvatska. Tijekom 11. i 12. stoljeća vlast je preuzela Kraljevina Mađarska. Broj stanovnika se nije često spominjao. U 14. i 15. stoljeću se prema usporedivim podacima pretpostavlja da je u Bosni bilo između 500.000 i 1,000.000 stanovnika. Povjesničari smatraju da je većina stanovnika bila katoličke vjere uz mali dio pravoslavaca na istoku zemlje. Bosna je ostala pod bosanskim vladarima koji su svi bili katolici ili pripadnici Crkve bosanske. Bosna ostaje neovisna do 1463. godine kada je osvajaju Turci koji su se tamo zadržali 300 godina. Poslije turskog osvajanja Bosne u Rimu 1478. je umrla posljednja bosanska kraljica Katarina Kosača Kotromanić...

Sadržaj :

UVOD 3
1 Geografski smještaj Posavine 8
2 Povjesna prošlost Posavine 9
3 Crkva u Posavini: samostani, župe 17
4 Stanovništvo Posavine 32
4.1 Šokci 36
4.2 O porijeklu Bunjevaca 42
5 Tursko osvajanje Bosne i Posavine 47
6 Nasilno poturčavanje i migracije katolika Posavine 54
6.1 Franjevački obraćenici na islam 61
ZAKLJUČAK 65
LITERATURA 65

Referentni URL