Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Likovne umetnosti 19, 20. i 21. veka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Idejno-teorijske osnove realizma kao književnog i umetničkog pokreta formulisane su 50-ih godina XIX veka u Francuskoj, u vreme kada se u evropskoj literaturi već uveliko “realistički” pisalo, a u likovnoj umetnosti “realistički” slikalo i vajalo. Ti teorijski postulati zahtevali su da umetnost “verno” prikazuje realni svet, da proučava savremeni život i naravi, tanano ih posmatrajući i brižljivo ispitivajući. Ona to treba da čini bez strasti, bezlično, objektivno. U likovnoj umetnosti kao i romantičarsko strujanje, i strujanje realističkih ideja ima svoj izvor u punom XVIII veku. I realizam je proizvod ovog načcina mišljenja koji je stvorio racionalizam, a proširilo ga prosvetiteljstvo.

Pojava impresionizma se podudara sa trenutkom kada je izvan naučnih krugova prihvaćeno Njutnovo otkriće spektra i njegov zaključak da je bela svetlost sastavljena od boja. Bilo je potrebno 150 godina da jedno naučno saznanje postane deo opšteg iskustva. Impresionistička slika je impresija - rezultat neposrednih vizuelnih utisaka o Sunčevoj svetlosti i predmetima obasjanim njome. Saznanje da je svetlost sastavljena od boja, da u njoj nema bele i crne, već samo toplih i hladnih boja kojima je moguće izraziti svetlost i senku, našlo je punu primenu u slikarstvu impesionista.Slikajući bojama Sunčevog spektra impresionisti stvaraju radosno i svetlo slikarstvo sposobno da izrazi treperenje vazduha i drhtaj Sunčevog odbleska...

Sadržaj :


UVOD 1
1 Impresionizam i Realizam 19. veka 2
2 Doba modernizma 4
ZAKLJUČAK – nakon kraja moderne XX veka 11
LITERATURA 13

Referentni URL