Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kulturna antropologija i kulturologija Lesli Vajta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
Lesli Vajt je 1900. rođen u Kolaradu. Kao dečak je živeo u više mesta, ali je srednju školu pohađao u mestu Zekeri, Lujzijana. Ubrzo, pošto ju je završio, SAD su stupile u prvi svetski rat, koji je Vajt odslužio u mornarici. To je iskustvo, kako sam komentariše, ,,temeljno izmenilo moje ciljeve i pogled na život" , jer je njegova zanimanja preusmerilo (prema nastojanju da razume što se ljudi ponšaju na svoj uobičajeni način. Po povratku u građanski život, 1919. godine, Vajt se upisao, na Drižvni univerzitet Lujzijane, da bi stekao osnove iz društvenih nauka.

Posle dve godine prešao je na Univerzitet Kolumbija, da bi studirao pihologiju, sociologiju i filozofiju. Uporedo s radom na Kolumbiji pohađao je predavanja u Novoj Školi za društvena istraživanja u Njujorku. Godine 1924. na Kolumbiji je magistrirao iz psihologije, a zatim otišao na Čikaški univerzitet, da studira sociologiju. Uskoro se, međutim, razočarao, te pomerio žižu na antropologiju, koja se u to vreme predavala na istom odseku. Doktorirao je iz antropologije, u Čikagu, 1927. godine. Između 1927. i 1930. predavao je na Univerzitetu Bafalo, a 1930. izabran je za zamenika Džulijana Stjuarda na Mičigenskom univerzitetu. Kad je otišao u Mičigen bio je jedini antropolog među profesorima, ali je kasnije taj odsek razvio u jedan od najistaknutijih centara antropologije u SAD. Penzionisao se u Mičigenu, 1970. godine.

Predmet ovog rada biće kulturna antropologija i kulturologija pomenutog autora. Cilj rada jeste da prikaže i objasni suštinu odnosno saržinu ideja koje je Lesli Vajt razvio i zastupao u okviru ovih dveju discplina. . .


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Kulturna antropologija i kulturologija Lesli Vajta 4
1.1 Kulturna antropologija Lesli Vajta 4
1.2 Kulturologija Lesli Vajta 5
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 11

Referentni URL