Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karburator - sisak, plovak, i kontrola dovoda goriva na automobilu zastava 128
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Karburator je uređaj na benzinskom motoru koji priprema mešavinu benzina i vazduha potrebnu za rad motora. Pomoću karburatora se takođe upravlja snagom motora.

U karburatoru se raspršuje benzin i meša sa vazduhom u određenom odnosu, koji varira u zavisnosti od režima rada motora. Tako je na primer smeša bogatija benzinom u trenutku ubrzavanja, pri pokretanju (paljenju) motora, pri punom gasu i pri radu motora na slobodnom hodu. U karburatoru postoje razni uređaji koji omogućavaju promenu odnosa benzina i vazduha.

Osnovni deo karburatora je venturijeva cev, koja omogućava održavanje približno konstantnog odnosa benzina i vazduha. Ostali uređaji omogućavaju obogaćivanje smeše po potrebi. Snaga motora se kontroliše regulacijom količine smeše koja se doprema motoru....
Referentni URL