Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bezalkoholna pića
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Istorija robe – roba je proizvod ljudskog rada koji je pre nego postane predmet potrošnje namenjen tržištu odnosno razmeni. Iz takvog pojmovnog određenja robe proizilaze dva njena osnovna obeležja ili svojstva. Pod pojmom robe podrazumevaju se proizvodi što ih proizvođač drži pripremljene za razmenu odnosno kao razmeni namenjena dobra bilo koje vrste. Prva je da je roba proizvod ljudskog rada a druga da je to isključivo proizvod koji je namenjen tržištu. Vrednost robe u istorijskom razvoju robne privrede menjao se u pravcu stvaranja novčanog oblika vrednosti, koji je, nesumnjivo, pojednostavio robnu razmenu, ali izazvao i brojne teškoće u novčnom opticaju. Iz ove dve osnovne karakteristike robe proizilaze i druga njena obeležja, koja rečeno jezikom matematike, predstavljaju dovoljne uslove za kompletno ekonomsko određenje pojma robe. Prvo, materijalno dobro koje je proizvod ljudskog rada i koje je namenjeno procesu razmene mora posedovati određena svojstva koja ga čine pogodnim za zadovoljenje neke od raznovrsnih ljudskih potreba i drugo, zbog njegove korisnosti u procesu pretpostavljene potrošnje za njega se na tržištu može dobiti odgovarajuća protivvrednost. Prva karakteristika tiče se upotrebne vrednosti robe a druga njene prometne vrednosti. Roba je tokom svoje istorije imala sledeće oblike: prost ili slučajan, potpun ili razvijeni i novčani...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Bezalkoholna pića 4
1.1 Sirovine 5
1.2 Tehnološki postupak proizvodnje 8
1.3 Pakovanje 10
1.4 Ambalaža 10
1.5 Kvalitet 11
1.6 Dokumentacija koja prati robu 12
1.7 Skladištenje i transport 12
1.8 Prijem, čuvanje, izdavanje 13
1.9 Prodaja 13
2 Praktičan dio 13
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18

Referentni URL