Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Siromaštvo je temelj neravnopravnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Siromaštvo je temelj neravnopravnosti

Čitav tok civilizacijskog razvoja čoveka opterećen je velikim socijalnim problemima. Siromaštvo je staro kao i čovečanstvo, iako se celo vreme menjala slika siromaštva, tako da je moguće uočiti nekoliko evolucija položaja siromašnih i odnosa prema njima. Kroz istoriju su se razlikovali i društveni stavovi u odnosu na siromašne osobe, pa se smatralo da postoji društvena grupa koja nije kriva za svoj nezavidan položaj ali i oni koje su svojevoljno bili siromašni kao što su beskućnici, alkoholičari i drugi. Socijalnu strukturu kroz čitavu istoriju ljudskog društva domi¬nantno je obeležavao rascep kojim se do danas podvaja ljudski rod, kako unutar organizovane društvene zajednice koju nazivamo država, tako i u čitavom svetu između država i regiona. Ta podvojenost se zasniva na posedovanju vlasti i moći izraženoj u društvenoj poziciji planiranja, odlučivanja i realizaciji političkih, ekonomskih i socijalnih ciljeva, odnosno, izražene u pristupu, korišćenju i raspolaganju društvenim dobrima. Upravo ljudske potrebe i njihovo zadovoljavanje čine životni standard, a sigurnost u zadovoljavanju potreba određuje meru - nivo životnog standarda. Gde je problem? Problem je u nemogućnosti ili teškoćama u zadovoljavanju potreba. Nemogućnost u zadovoljavanju pot¬reba kod čoveka stvara nesigurnost. Nesigurnost se javlja kako kod poje¬dinca tako i kod porodice, a razmere nesigurnosti variraju od zemlje do zemlje, od regiona do regiona od kontinenta do kontinenta. Jedno rečju, govorimo o siromaštvu koji je jedan od može se slobodno reći osnova neravnopravnosti među članovima jednog društva, i ne samo društva, već i zemalja. Aktuelnost siromaštva proizilazi iz sloma društvenog poretka...

S A D R Ž A J

1 Siromaštvo je temelj neravnopravnosti 3
LITERATURA 7

Referentni URL