Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Društveni aspekti državnog suvereniteta - sociologija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Problem suvereniteta nesumnjivo predstavlja jedan od ključnih problema državnog i međunarodnog prava i međunarodnih odnosa uopšte. Suverenitet se javlja kao jedan od najznačajnijih činilaca u određivanju međusobnih odnosa država u procesu uobličavanja njihovog suživota. Upravo zato doktrina međunarodnog prava i cela pravna teorija posvećuju izuzetno veliku pažnju pitanju suvereniteta koji je u burnim tokovima međunarodnog života u dvadesetom veku konstantno bilo aktuelno i složeno.
Prva razmišljanja o ovom fenomenu javljaju se relativno rano ali je sam pojam suvereniteta bio u teoriji shvatan dosta različito, da bi osnovi njegovog obima i sadržaja, u smislu savremenog shvatanja ovog pojma, bili uobličeni praktično tek sa nastankom apsolutnih monarhija. Naravno unutar opštih okvira pojedini elementi pojma suvereniteta shvatani su veoma različito od strane pojedinih mislilaca. Osim toga pojam doživljava evoluciju i u različitim istorijskim epohama i društveno istorijskim kontekstima.
Od samog početka teoretičari su bili svesni da suverenitet nije apsolutan već da podleže određenim ograničenjima. Shvatanja njihove prirode i obima ograničenja takođe nisu jednoznačna. Budući da suverenitet nije samo teorijski pojam već i empirijska pojava koja se menja u istorijskom toku to su i njegova realna i konkretna ograničenja u praksi kao i njihove teorijske eksplikacije bili različiti...


SADRŽAJU V O D ……………………………………………………………………………..3

1. SUVERENITET ………………………………………………………………….4
1.1. Pojam suvereniteta ………………………………...4
1.2. Suverenitet kao empirijska pojava ………………….7
1.3. Shvatanje suvereniteta …………………………….8
1.4. Oblici ispoljavanja suvereniteta ……………………10
1.5. Ograničenja suvereniteta ………………………...12

2. SPOLJNA POLITIKA SSSR I KONCEPCIJA OGRANIČENOG SUVERENITETA ……………………………………………………………….16
2.1. Opšte karakteristike spoljne politike SSSR …………….16
2.2. Teorija ograničenog suvereniteta……………...17

ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………..26

LITERATURA ………………………………………………………………………28
Referentni URL