Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Delikventno ponašanje maloljetnika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
SADRŽAJ


UVOD......................3, 4
LIČNOST MALOLJETNIKA..............5
1.1 Karakteristike ličnosti i ponašanje maloljetnika..........5, 6
1.2 Faktori koji utiču na formiranje ličnosti............6, 7
1.2.1 Porodica..................7, 8
1.2.2 Škola.................8
1.2.3 Vršnjaci..................8
2. DEVIJANTNO PONAŠANJE MALOLJETNIKA........9
2.1. Definisanje pojmova...............9
2.2. Maloljetnička delinkvencija – šire i uže shvatanje......9
2.3. Osobine i ponašanje maloljetnih delinkvenata .......10, 11, 12, 13
3. UZROCI MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE........13, 14
3.1. Biološke teorije o uzrocima maloljetničke delinkvencije....14
4. SOCIO-KULTURNI UZROCI DELINKVENTNOG PONAŠANJA MALOLJETNIKA...............14
4.1 Ratovi i katastrofe.............14, 15
4.2 Ekonomske prilike, siromaštvo i nezaposlenost........15
4. 3. Urbanizacija i migracije.............15, 16
4.4. Porodične prilike i odnosi................16
4.5. Škola...................16, 17
4.6. Slobodno vrijeme...............17, 18
4.7 Masovni mediji..............18, 19
5. VRSTE KRIVIČNIH DJELA KOJA IZVRŠAVAJU MALOLJETNI DELINKVENTI................19
5.1. Maloljetnički kriminalitet ............19
6. KOLEKTIVNI KRIMINALITET MALOLJETNIKA.......20
7. RECIDIVIZAM................21, 22
8. PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE........22, 23
9. ZAKLJUČAK....................24
10. LITERATURA.................25
Referentni URL