Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Droge i dejstvo droga - psihologije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Vekovna upotreba droge:


Većini ljudi na svetu je već dobro poznata činjenica da se čovek vekovima unazad koristio prirodnim opojnim sredstvima koja su uticala na promenu njegovog raspoloženja i ponašanja. Ljudi su od davnina dolazili do kompulzivne želje i težili da izmene svest svetom snova i tragali za večitom mladošću. Razočaran i tužan, čovek se vraćao večitim tečiljima života: alkoholu, pesmi i drogi.
I danas, kako žive ubrzanim tempom života, koji proizvodi veštu neizve- snost, napetost i stalno osećanje straha, mnogi, uglavnom slabi ljudi, u nemoćnosti da reše svoje konflikte, pribegavaju upotrebi raznih napitaka koji će privremeno “pomoći” da reše svoje probleme.
Međutim na pitanje šta su zapravo sredstva koja donose prividan mir?
Droge predstavljaju sirove nepotpuno preparirane produkte kako biljnog tako i mineralnog i životinjskog porekla. Droge su od najranijih dana isključivo korišćene u lekovite svrhe, zbog čega su se i nazivale lekovite droge, a zatim kao mirođije, ili pak su korišćene pri verskim i drugim ritualima. Smatra se da reč droga potiče od arapske reči “dova”, što znači lekovito sredstvo. Ova reč je prvi put zapisana u XIV veku u engleskom godišnjaku kao “Novem balas de drogges de spiocerie”.
Svetska zdravstvena organizacija je izdala definiciju droge koja glasi: “Droga je svaka supstanca koja, unesena u organizam, može da modifikuje jednu ili više funkcija”...


TEZE:

1. Uvod (vekovna upoterba droge)
2. Vrste i upotreba (zloupotreba) droge
3. Opijati (upotreba i njihovo dejstvo)
- Opijum
- Morfin
- Heroin
- Metadon - sintetički opijum (opioidi)
4. Kanabinoidi (korišćenje i dejstvo kanabinoida)
- Kanabis
- Hašiš
- Marihuana
- Kokain (pod grupa kanabinomida)
- Krek
- Amfetamin
- Ekstazi
- Led
5. Halucinogene droge
- LSD - 25 -
- Mesialin
- DMT
6 . Zavisnost od lekova
- Trodon
7. Isparljivi rastvarači
8. Zaključak (ustanoive za borbu bolesti zavisnosti)
Referentni URL