Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Centralno bankarsto i monetarna politika s akcentom na funkcionisanje centralne BiH
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Mnoge su zadaće države u tržišnoj ekonomiji. Zato ne postoji država u svijetu koja se ne miješa u ekonomiju. U savremenoj ekonomiji osnovna uloga države je da osigurava efikasnost, ispravlja nepravednu diobu dohotka i potiče ekonomski rast i stabilnost.

Da bi poboljšala standard stanovništva, povećala zaposlenost, ubrzala ekonomski razvoj i ostvarila bolju makroekonomsku stabilnost, svaka država mora da vodi adekvatnu ekonomsku politiku.

Uticaj na ostvarenje makroekonomskih ciljeve država vrši putem instrumenata ekonomske politike. Instrumentima ekonomske politike vlada usmjerava ekonomiju, stabilnost cijena i zaposlenost odnosno sve makroekonomske aktivnosti. Glavni instrumenti ekonomske politike su: fiskalna politika, politike dohodaka i monetarna politika.

Fiskalna politka obuhvata izdatke države i oporezivanje. Politike nadzora nadnica i cijena su ustvari politike dohodaka.

Kao jedan od glavnih instrumenata ekonomske politike naveli smo i monetarnu politiku, koju vlada vodi upravljanjem novcem, kreditom i bankarskim sistemom. Kreiranje i sprovođenje monetarne politike u ime države vrši monetarna institucija nazvana centralna banka.

U ovom seminarskom radu ćemo pojasniti pojmove koji su bitni za razumijevanje pojma centralna banka odnosno bankarstvo, te monetarna politika i na kraju samo funkcionisanje Centralne banke BiH.Sadržaj:

Uvod ………………………………………………………………………………….. 3

1. Centralno bankarstvo ……………………………………………………… 4
1.1 Odgovornost centralne banke …………………………. 4
1.2 Nezavisnost centralne banke …………………………. 5

2. Monetarna politika ……………………………………………………………6
2.1 Instrumenti monetarne politike …………………........6
2.2 Vrste monetarne politike …………………………..…. 7

3. Centralna banka Bosne i Hercegovine ……………………….. 9
3.1 Ciljevi i zadaci ...……………………………………..... 11
3.2 Organizaciona struktura ……………………………….... 12

Zaključak …………………………………………………………………………….. 13

Literatura ……………………………………………………………………………... 14


Referentni URL