Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Kvadratna funkcija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sadržaj:

1 UVOD 2
2 KVADRATNA FUNKCIJA 3
2.1 Grafici i rešenja kvadratne funkcije 5
2.2 Grafik kvadratne funkcije f(x)=ax2 6
2.3 Grafik kvadratne funkcije f(x)= - ax2 7
2.4 Primer kvadratne funkcije y = 2x2 8
2.5 Primer kvadratne funkcije 9
2.6 Raspored korena kvadratne funkcije 10
2.7 Pomeranje funkcije duž x – ose 11
3 ZAKLJUČAK 12
4 LITERATURA 13

Referentni URL