Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mediji i manipulacija - esej
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Manipulacija medija


Mediji nisu postali oruđe prikupljanja i širenja informacija koje proizvod neko drugi, već proizvođač, kontrolor i vlasnik informacija. Oni imaju svoje moćne i profesionalno obučene kadrove za to. NJima su na raspolaganju faktički sve raspoložive snage koje su na bilo koji način povezane sa informacijama. Oni formiraju informaciju po svojim pravilima, dajući informaciji oblik koji odgovara njihovim interesima. Informacioni tok koji ih zaobilazi neznatan je u poređenju sa onim koji prolazi kroz njih, a njegova uloga još beznačajnija. Oni su skoncentrisali u sebi najuticajnije informacione tokove i društvene snage. Pošto se kao alternativa manipulaciji navodi fizička prinuda, po toj logici bolje je izabrati manipulaciju. S druge strane navode se argumenti koji opovrgavaju ovu pretpostavku. Prva pretpostavka je da u savremenom društvu nema više ideala za koje se vredi boriti i koje treba odbraniti. Druga pretpostavka zasniva se na stanovištu da je manipulacija karakteristična samo za totalitarna društva i da postepeno nestaje sa demokratizacijom društvenog života. Treća pretpostavka dopušta postojanje manipulacije, ali znatno ublažava njene posledice ističući da je javno mnjenje odraslo i postalo kritičnije. Smatra se da javnost kojom se pokušava manipulisati može u velikoj meri da takve obrasce odmah dekodira...


Referentni URL