Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Finansijska analiza Hemofarma
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


“Hemofarm” je tokom protekle decenije i po imao brojna iskušenja koja je uspešno prebrodio i razvijao se uprkos preprekama. Kompetentan kadar osposobljen je za razne vrste izazova, a posebno za sve značajnije prisustvo “Hemofarma” na svetskom tržištu lekova, što je jedan od prioriteta razvoja Kompanije. U “Hemofarmu” je postignuta harmonizacija između postavljenih ciljeva i njihovog ostvarenja. Dobar način upravljanja i konstantna ulaganja u krupne investicione zahvate, osavremenjivanje opreme i permanentno usavršavanje zaposlenih uporište su daljeg razvojnog trenda. U tom kontekstu je izgradnja fabrike u Rusiji, u Obninsku, čija je vrednost 27 miliona eura, koja će biti završena jula ove godine i koja će znatno doprineti da “Hemofarm” bude sve prisutniji na ovom milionskom tržištu, ali sada kao lokalni proizvođač.

U 2006. godini “Hemofarm” potvrđuje i dalje da je lider u prodaji lekova na domaćem tržištu, sa ukupnim učešćem od 47,22%. Na listi od 20 najprodavanijih preparata u zemlji polovina izlazi iz savremenih fabrika “Hemofarm” koncerna. Dominantnu ulogu u snabdevanju tržišta i zdravstva zemlje “Hemofarm” ostvaruje zahvaljujući visokom kvalitetu proizvoda, brižljivo odabranoj paleti lekova koji se rade po GMP standardima i čiji kvalitet verifikuju brojni certifikati. Tako je “Hemofarm” jedina farmaceutska kuća u ovom delu Evrope koja proizvodi lekove u tri najsoficistiranija oblika: efervete (šumeće forme), Mix-O-Vial liofilizirane injekcije i pelete ...

SADRŽAJ

UVOD 3
1 FINANSIJSKA ANLIZA 4
2 HORIZONTALNA ANALIZA 5
3 VERTIKALNA ANALIZA 5
3.1 Vertikalna analiza-bilans uspeha 5
3.2 Vertikalna analiza-bilans stanja 6
4 ANALIZA POMOĆU FINANSIJSKIH POKAZATELJA 8
4.1 Analiza likvidnosti 8
4.2 Pokazatelji poslovne aktivnosti 9
4.3 Pokazatelji finansijske strukture 10
4.4 Pokazatelji rentabilnosti 11
5 ALTMANOV Z SCORE MODEL 12
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14

Referentni URL