Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Нутриционизам - последипломски – магистерски студии
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Вовед


Технолошко-техничкиот факултет во Велес (со дисперзирани студии во Кичево и Битола) е релативно нова високообразовна институција во рамките на Универзитетот "Св. Климент Охридски"–Битола. Факултетот, како една од 11-те високообразовни установи на Универзитетот е формиран со амбициозна мисија на делување како мост помеѓу
академијата и индустријата, по пат на имплементација на три акредитирани студиски додипломски програми (прв циклус):

- Прехранбена технологија и биотехнологија
- Процесно инженерство и прехранбена индустрија
- Нутриционизам

Факултетот од своето основање цврсто ја следи определбата за спроведување на современи и флексибилни студиски програми, динамичен менаџмент со човечките ресурси, активна политика на интегрирање во опкружувањето, подршка и креирање на иницијативи за интернационализација, како и култура и квалитет во сите сфери од своето работење...

Ceo rad mozete preuzeti potpuno besplatno iz Attachment-a
Referentni URL