Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Informacioni sistem Nis Naftagas
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Informacioni sistem logistike predstavlja jedinstven sistem u kome ljudi, uz pomoć opreme i metoda, prikuoljaju, analiziraju sortiraju i tako obrađene podatke dostavljaju menadžerima, koji na osnovu njih donose određene odluke.

Da bi menadžeri donosili ispravne odluke, informacije moraju biti dostavljene tačno, precizno i u odgovarajuće vreme. Informacija je dobra samo ako je dobar i sistem čiji je ona deo. Zato, menadžeri logistike i operateri moraju dobro da poznaju sistem koji vodi njihovu informaciju.
Komunikacioni sistem omogućuje protok informacija, tako da one mogu biti dostupne korisnicima. Razvoj tehnologije dovodi do sve veće primene kompjutera u logistici i razvoja novih metoda za razmenu podataka, kao što su: EDI, telefon, faks, internet, EPOS i dr.

Logistički informacioni sistem obuhvata četiri podsistema:

•sistem obrade porudžbina,
• sistem istraživanja i obaveštavanja,
• sistem podrške odlučivanju i
• sistem izveštaja i autputa koji zajedničkim radom menadžeru logistike prušaju informacije na osnovu kojih on vrši planiranje, izvršenje i kontrolu logističkih i drugih aktivnosti firme.

Tema ovog rada su informacioni sistemi logistike, koje ćemo razmotriti kroz teorijske aspekte i kroz vezivanje za konkretno preduzeće, NIS Naftagas, na osnovu kojih ćemo videti na koji način funkcioniše informacioni sistem logistike u ovom preduzeću.S A D R Ž A J

UVOD 2
1 TEORIJSKI ASPEKTI INFORMACIONOG SISTEMA LOGISTIKE 4
1.1 Značaj informacionog sistema 4
1.2 Osnovni ciljevi informacionog sistema 4
1.3 Piramida informacionog sistema 6
1.4 Kvaliteta informacija 7
2 STRUKTURA INFORMACIONOG SISTEMA LOGISTIKE 9
2.1 Sistem obrade porudžbina i metode za razmenu podataka 9
2.2 Sistem istraživanja i obaveštavanja 10
2.3 Sistem za podršku u odlučivanju 10
2.4 Izveštaji i rezultati 10
2.5 Novi informacioni sistemi za menadžment logistike 11
3 INFORMACIONI SISTEMI LOGISTIKE U NIS-NAFTAGAS 12
3.1 Lična karta preduzeća 12
3.2 Delatnost preduzeća 12
3.3 Strukturna sistem analiza 13
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20
Referentni URL