Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Sistemi elektronskog novca bazirani na softveru
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Nikada u istoriji bankarskog poslovanja nisu učinjene tako velike i korenite promene kao za poslednjih tridesetak godina. Pojava plastičnog (kartice) i digitalnog novca učinili su preokret ka potpunoj dematerijalizaciji i virtuelizaciji novca. Internet, e-bankarstvo i mobilno bankarstvo su doveli do toga da je banka izašla iz svojih prostorija. Kroz istoriju korisnik je uvek morao da odlazi u prostorije banke kako bi obavio posao. Danas banka dolazi u kuću korisnika ili na njegovo radno mesto. Mobilno bankarstvo ide korak dalje prenosi bankarske poslove u džep korisnika potpuno nezavisno od lokacije na kojoj se on nalazi.
Sa istorijske tačke gledano, prvi sistem koji je mogao da se okarakteriše kao elektronski transfer novca je stvaranje sistema telegrafskog plaćanja godine 1918. kada je Federal Reserve Banks u SAD-u započela slanje novca putem telegrafa.
Automatizacija bankarskih poslova započela je šezdesetih godina prošlog veka. Širenje bankarskih sistema na velike geografske udaljenosti nametnulo je potrebu da se izgradjuju jedinstveni informacioni sistemi i uspostavljaju široko rasprostranjene računarske mreže.
Kada su 70 tih godina banke počele da postavljaju svoje mreže bankomata shvatili su da je neracionalno da svaka banka za sebe razvija računarsku mrežu. U tom trenutku dolazi do standardizacije i povezivanja raznorodnih bankarskih mreža na jednom projektu, a to je mreža bankomata...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Sistem On – line plaćanja E-Cash 4
1.2 Sistem On-line plaćanja – Mondex 5
1.3 Sistem On-line plaćanja – NetCash 5
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8

Referentni URL