Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Brokersko-dilerski poslovi u bankama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam brokersko-dilerskog društva


Brokersko-dilersko društvo je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo ili kao društvo sa ograničenom odgovornošću koje delatnosti obavlja na organizovanom tržištu hartija od vrednosti u skladu sa zakonom.


Delatnosti brokersko-dilerskog društva ne mogu se obavljati bez dozvole za obavljanje tih delatnosti na organizovanom tržištu hartija od vrednosti koju daje komisija za hartije od vrednosti. Komisija za hartije od vrednosti vodi registar izdatih dozvola za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog društva.Sadržaj:


1. Pojam brokersko-dilerskog društva............ 3
2. Usluge brokersko-dilerskih kuća...........4-5
3. Dozvola za obavljanje delatnosti brokersko-dilerskog
Društva....................... 6
4. Ovlašćene banke..................7-8
5. Kastodi banke.................9-11
6. Komercijalna banka...............12-14
7. Aik banka...................15-16
8. Uni Credit Banka............... 17-18
9. Banca Intesa..................19-25
10. Zaključak....................26
11. Literatura....................27

Referentni URL