Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bonitet poslovne banke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Bankarstvo kao posebna naučna disciplina ima zadatak da ispituje i prati opšta ekonomska dejstva koja se manifestuju funkcionisanjem banaka u kreditnom i bankarskom sistemu jedne zemlje. Nauka o bankarstvu se bavi proučavanjem funkcija i uloge bankarskog sistema, kao i načina organizovanja bankarskih organizacija u jednoj nacionalnoj ekonomiji...


POSLOVNE BANKE

Banke su finansijske institucije koje se bave aktivnostima finansijskog posredovanja na planu prikupljanja depozita i davanja zajmova. Bitna karakteristika banke je transformacija sredstava, pri čemu banka transformiše kratkoročniju depozitnu pasivu u dugoročniju aktivu. Još jedna bitna karakteristika bankarskog poslovanja je evaluacija tražilaca zajmova. To znači da se banka pojavljuje kao procenjivac kreditnog rizika u ime deponenta čija sredstva banka plasira. Treća je depozitni potencijal banke koji se formira na osnovu depozita velikog broja deponenata, a raspoloživi potencijal plasira u vidu zajmova raznim korisnicima...


SADRŽAJ

UVOD 1
1. Poslovne banke 2
1.1. Izvori sredstava poslovne banke 2
1.2. Ostvarenje dobiti – profita banke 4
1.3. Depozitni potencijal banke 4
1.4. Koncept likvidnosti i solventnosti banke 5
2. Šta je to bonitet poslovne banke? 7
2.1. Pokazatelji boniteta poslovne banke 8
2.2. Pokazatelji finansijske strukture banke 8
2.3. Ostali pokazatelji boniteta banke 11
3. Rizici poslovne banke 13
3.1. Obezbeđenje poslovne banke od rizika 14
4. Trzišna konkurencija poslovne banke na finansijskom tržišu 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL