Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Blagajnički zapisi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.U ovome seminarskom radu cu pokusati sto bolje objasniti sta su blagajnicki zapisi, kojoj grupi hartija od vrijednosti pripada, njegova srodne hartije od vrijednosti, institugije koje ih emituju I ouporediti njihove osnovne karakteristike sa ostalim vlasnickim I duznickim hartijama od vrijednosti.
Blagajnicki zapis kao jedan od instrumenata duga koji se koristi u modernom finansijskom poslovanju predstavlja glavnu temu ovoga rada. Njegovo inkorporiranje u u finansijski sistem predstavlja temu mnogih finansijskih strucnjaka...

BLAGAJNICKI ZAPIS I KRATKOROCNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI

INSTRUMENTI DUGA


Blagajnicki zapisi spadaju u kratkorocne hartije od vrijednosti, koje predstavljaju izuzetno veliku grupu instrumenata duga.
U daljem izlaganju prvo cu se pozabaviti kratkorocnim instrumentima duga , njihovim karakteristikama I podjelom sa posebnim osvrtom na temu ovoga rada blagajnicke zapise. Ovu difresiju cu napraviti, da otklonim svaku nepoznanicu koja bi se mozda provlacila u daljem razumjevanju ove teme.

Kao sto rekoh, kratkorocne hartije od vrijednosti predstavljaju izuzetno veliku grupu instrumenata duga. One se prije svega smatraju instrumentima trzista novca, koje pak predstavlja kratkorocni segment finansijskog trzista. Za sada samo da kazem kako trziste novca predstavlja “mjesto susretanja ponude I traznje kratkorocnih finansijskih instrumenata (active)” . Najznacajniji finansijski instrumenti trzista novca su upravo kratkorocne hartije od vrijednosti duga. Njihovi emitenti mogu biti razliciti- drzava, njeni organi, organizacije I agencije, lokalni organi vlasti, firme, banke, i druge finansijske institucije. . .

Referentni URL