Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza postupka kreditiranja kao najvaznijeg segmenta bankarskog poslovanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Kreditiranje predstavlja jedan od načina finansiranja novih poslovnih poduhvata i pribavljanja potrebnih novčanih sredstava za potrebe pravnih i fizičkih lica. Pored kredita u tu svrhu mogu se koristiti i: samofinansiranje, emitovanje i prodaja hartija od vrednosti, lizing, zajedničko ulaganje i koncesiono ulaganje. Osim novih poslovnih poduhvata preduzeće može zahtevati kredit i onda kada želi da poveća postojeći obim proizvodnje ili prodaje, da nabavi novu opremu ili mašine, da ovlada novom tehnologijom, da оstvari dodatni popust prilikom nabavke robe ili repromaterijala… Koji god od pomenutih načina finansiranja se primeni, potrebno je poznavati i dobre i loše strane svakog od njih i odabrati ono koje je za privredni subjekt najprihvatljivije sa aspekta dugoročnog rasta i razvoja. . .

Sadržaj

Uvod............................3
Kredit – pojam, značaj i funkcije...................4
Vrste kredita..........................6
Razumevanje potreba klijenata banke.................6
Klijenti banke u domenu kreditiranja................7
Postupak kreditiranja.......................8
Podnošenje zahteva za kredit..................9
Obrada kreditnog zahteva....................9
Rešenje kreditnog zahteva....................11
Zaključivanje ugovora o kreditu................11
Korišćenje kredita.....................11
Vraćanje kredita.......................12
Monitoring kredita.......................12
Kreditni portfolio........................13
Amortizacioni i revolving krediti..................13
Zaključak..........................15
Literatura..........................16
Referentni URL