Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nadrilekarstvo i Alternativnata medicina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Вовед

Терминот надрилекарство во поново време е заменет со изразот Алтернативна медицина. Основна разлика помеѓу научната и алтернативната медицина е што во научната медицина процесот на лечење мора да биде докажано ефикасен и да не биде штетен(или барем штетата да биде значително помала од користа), што значи дека тежиштето се става на истражувањето, тестови и експериментална работа.
Современата медицина се обидува да објасни какви хемиските процеси се случуваат во дигестивниот тракт додека ја вариме хранта, кои биофизички сили ги покренуваат мускулите додека се качуваме по скалите, па дури и процесот на мислење - како во мозокот се активираат милијардите минијатурни ќелиски батерии кои ја обработуваат и меморираат информацијата.
Referentni URL