Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Faze razvoja psihičkih funkcija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Psihologija je naučna disciplina koja sistematski proučava i objašnjava psihički život čovjeka.

Psihički život obuhvata:

1. Psihičke procese /funkcije/ (osnovne vidove psihičke aktivnosti). Psihički procesi mogu biti:
• saznajni (kongitivni) – opažanje, pamćenje, zaboravljanje i sl
• emocionalni (afektni) – složena i jednostavna osjećanja
• motivaciono-voljni (konativni) – proces odlučivanja, akciono usmjereno ponašanje i sl.

2. Psihičke osobine /dispozicije/ (relativno trajne neuromentalne odrednice naših doživljaja i našeg ponašanja, kao što su sposobnosti interesovanja, crte ličnosti, temperament, karakter i sl. Postoje dvije vrste pojava pomoću kojih psihologija proučava psihički život čovjeka:

• Postupci kao reakcije pojedinca, koje mogu opažati ostali ljudi, tj. manifestovano ponašanje ljudi koje je moguće objektivno posmatrati
• Sadržaji svijesti ljudi, tj. unutar nje neposredno spoznavanje , koje imamo mi sami i koje imaju i drugi ljudi


Razvitak čovekovih psihičkih funkcija zavisi od tri faktora:

1. Nasledja – nasledjujemo neke sposobnosti npr. osetljivost pojedinih čula, sposobnost pamćenja, baratanja brojevima, rezonovanje i sl.
2. Sredine – u kontaktu sa sredinom formiramo karakterne crte (marljivost, upornost, strpljivost) i socijalne sposobnosti
3. Svoje lične aktivnosti...
Referentni URL